КЛИНИКА ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
с ръководител доц. д-р Димитър Калев, д.м.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна

Университетска многопрофилна болница
за активно лечение
„Света Марина” – Варна

Носител на европейски знак за
качество ВТОРО НИВО
Recognized for Excellence по
EFQM Excellence Model

Варна 9010,
бул. „Христо Смирненски” № 1,
етаж 13

Клиниката е академична научно-лечебна структура в областта на медицинската онкология, осъществяваща главно химиотерапия и таргетна терапия на рак на гърда, бял дроб, дебело и право черво, анус, простата, яйчник, маточна шийка, стомах, хранопровод, бъбрек, пикочен мехур, черен дроб, жлъчни пътища и жлъчен мехур, панкреас, тестис, мозък, фаринкс, ларинкс, тимус и на меланом и сарком.

Онкология и медицинска онкология
Онкологията е наука за злокачествените тумори (рак и сарком), а медицинската онкология е неин клон и представлява наука и практика за лекарствено лечение. Използваните лекарства се наричат противотуморни, а лечебното им приложение – противотуморна терапия. Когато противотуморните лекарства се въвеждат в организма по венозен път или през устата, лечението се нарича системна лекарствена терапия, а когато се прилагат само на мястото на възникналия тумор, лечението се нарича локална (местна) лекарствена терапия.

Химиотерапия и таргетна терапия
Химиотерапията е вид системна и/или локална противотуморна терапия, при която се използват т.нар. цитотоксични лекарства. Те са химически вещества, които потискат механизмите на делене и размножаване на туморните клетки.
Таргетната (прицелна) терапия е вид системна противотуморна терапия, при която се използват т.нар. биологически вещества, наричани още таргетни лекарства. Те са органични молекули, които избирателно активират или потискат жизнено важни за туморните клетки биологични процеси и по този начин водят до тяхната смърт и спиране на туморния растеж. Действието си осъществяват чрез залавяне за определено място (рецептор) от определени клетъчни молекули и поради тази си строга насоченост се наричат прицелни.

В Република България химиотерапия и таргетна терапия се провеждат в болнични условия по клинична пътека, финансирана от Националната здравноосигурителна каса (клинична пътека № 298 Диагностика и системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години).

 

 
 
Първа национална конференция
European Society for Medical Oncology
American Society of Clinical Oncology
National Comprehensive Cancer Network
Българска асоциация на онкоболните
Начало | Принципи | Екип | Лечение | Консултации | Форум | Връзки | Контакти
Copyright © Kлиника по медицинска онкология - 2009

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player